Professional Development Programme

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿಯ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.) ಯ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಗುರೂಜಿಯವರು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಡಗೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಪುನಶ್ಚೇತನ Read More …